Sport och spel viktigt för att ta väl hand om nyanlända invandrare

Europa har gått igenom en av sina största prövningar på årtionden under mitten av det andra årtiondet. Den stora flyktingkrisen som började 2015 skapade svallvågor av främlingsfientlighet och andra utmaningar i de samhällen som tog emot invandrarna. Sverige var ett av de länder som tog emot flest flyktningar, både i absoluta tal och som relation till befolkningsmängden.

Samhällets absolut största utmaning när det tar emot flyktningar är att hitta en lämplig integrationsmetod för nyanlända. Vad denna metod bör gå ut på har diskuterat i många år och något egentligen svar på frågan kommer man nog aldrig få. Det är dock många personer som ser sport och spel som två mycket viktiga ingredienser i integrationsarbetet. När man utövar sport behöver man trots allt inte kunna prata perfekt svenska men får samtidigt en god möjlighet att visa att man är duglig ändå. Samma sak är det med spel. När man spelar tillsammans med andra är det till exempel nästan aldrig viktigt att kunna skriva bra svenska. Istället har man kul tillsammans och då får man en god möjlighet att se bortom alla fördomar och andra idéer man kan ha om vilka invandrarna är, istället kan man se dem som personer.

 

En av de absolut största utmaningarna för en invandrare som kommer till Sverige är språket med det finns andra utmaningar som är väl så viktiga, en av dem är att faktiskt umgås med svenskar och lära sig något om den svenska kulturen. Genom att komma i kontakt med de infödda svenskarna kan en invandrare lära sig mycket om de kulturella koder som är så viktiga för att kunna fungera i ett samhälle. Detta kan man lära sig genom att delta i sport och spel. 

Andra utmaningar som en invandrare möter när han eller  hon kommer till Sverige är att man måste skaffa sig ett jobb för att kunna klarar sig i samhället. När det gäller jobb så är det mycket av ett moment tjugotvå. För att få ett jobb är det till fördel att kunna prata svenska men för att lära sig riktigt bra svenska är det viktigt att ha ett jobb. 

Vilken betydelse kan sport och spel ha för integrationen?

Sport och spel kan vara ett sätt att lösa den svåra utmaningen med moment tjugotvå. För om man delta i sport och spel så kan man få många bra chanser att lära sig svenska på ett sätt som liknar de samtal som förs på arbetsplatser. 

Vilka kan konsekvenserna bli om integrationen misslyckas?

Konsekvenserna av att misslyckas med integrationen av invandrare kan bli mycket allvarliga för samhället. Med en misslyckad integration riskera man få mycket stora samhällsgrupper som inte kan delta i livet som fullgoda samhällsmedborgare. Dessa personer löper också en stor risk att hamna i kriminaliteten, extremistmiljöer, får problem i familjen och mycket annat.

Vi rekommendera därför att de föreningar och företag som är sysselsatta inom sport och spel gör vad de kan för att välkomna nyanlända till sina aktiviteter. Det kommer att gynna alla inblandade parter. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *